Surah Al-Falaq Translate in Khmer

ថាទៅ យើងសុំជ្រកកោននឹងម្ចាស់របស់ សេតារុណ
អំពី អកុសល នៃអ្វីដែ លោកបានបង្កើតមកនោះ
ហើយនឹងអំពី អកុសល នៃទីកន្លែងងងឹត កាលណារឹតតែជ្រៅទៅៗឱ្យ
និងអំពី អកុសល នៃពួកអ្នកផ្លុំធ?ប់ដាក់ក្នុងកំនួចនេះ (ដោយពួកនារីធ្មប់)
និងពីអកុសល នៃអ្នកឈ្នានីស កាលណាគេបានឈ្នានីស