Surah Al-Fath Ayah #8 Translated in Khmer

ការពិត យើងបានចាត់បញ្ជូនអ្នកជាសាក្សី ម្នាក់ ព្រមទាំងជាអ្នកផ្តល់ដំណឹងរីករាយ និងជាអ្នកព្រមានម្នាក់