Surah Al-Kauther Translate in Khmer

ការពិតយើងបានប្រទានទៅចំពោះអ្នក នូវឧបការគុណជាច្រើន បំផុត
ដូចនេះ ចូរអ្នកសឡាត៍សម្រាប់ម្ចាស់របស់អ្នក ហើយចូរ អ្នកសំឡេះ
ការពិតអ្នកដែលស្អប់អ្នក គេពិតជាអ្នកដាច់ពូជ