Surah Al-Mujadala Translate in Khmer

អល់ឡោះ ពិតជាបានឮសំដីនារីដែលបានជជែកនឹងអ្នក ក្នុងរឿងស្វាមីរបស់នាង ហើយនាងបានប្តឹងតវ៉ាទៅអល់ឡោះ។ អល់ឡោះឮនូវការសន្ទនាគ្នារបស់អ្នកទាំង ពីរ។ ការពិតអល់ឡោះជាអ្នកឮ ជាអ្នកឃើញបំផុត
ក្នុងចំណោមពួកអ្នក ពួកដែល បានប្រដូចខ្នងភរិយារបស់ពួកគេទៅនឹងមាតារបស់ពួកគេ ពួកនាងពុំមែនជាមាតាៗ ពួកគេទេ ម្តាយពួកគេ គឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីនារីដែលបានប្រសូតពួកគេនោះឡើយ។ ការពិត ពួកគេពិតជាពោលពាក្យមិនគប្បីនៃសំដីនោះ ហើយប្រឌិតបំផ្លើសទៀតផង។ ការពិត អល់ឡោះពិតជាអ្នកអនុគ្រោះ ជាអ្នកអភ័យទោស
ពួកដែលប្រដូចខ្នង ភរិយាៗពួកគេទៅនឹងខ្នងមាតាៗពួកគេ ក្រោយមក ពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់អ្វី ដែលពួកគេបានពោលរួចមកនោះ គឺត្រូវលោះអ្នកបំរើម្នាក់ មុននឹងគេទាំងពីរប៉ះពាល់ គ្នា។ ទាំងនេះ គេបានលើករឿងនេះរំលឹកពួកអ្នក។ អល់ឡោះជាអ្នកដឹងរឿងបំផុត នូវអ្វីដែលពួកអ្នកបានប្រព្រឹត្ត
រីឯជនដែលគ្មាន គឺត្រូវសោម (អំណត់បួស) ពីរខែបន្តបន្ទាប់គ្នាមុននឹងគេទាំងពីរប៉ះពាល់គ្នា។ ចំណែកជនដែលគ្មានលទ្ធភាព គឺត្រូវផ្តល់ចំណីហុកសិបនាក់ នៃជនក្រីក្រទាំងនោះ ដើម្បីពួកអ្នកជឿនឹងអល់ឡោះ ព្រមទាំងរ៉សូលលោក។ ទាំងនេះហើយ គោលខ័ណ្ឌអល់ឡោះ។ ហើយសំរាប់ពួក អជំនឿ គឺទណ្ឌកម្មមួយដ៏ខ្លោចផ្សាបំផុត
ការពិត ពួកដែលជំទាស់នឹងអល់ឡោះ ព្រមទាំងរ៉សូលលោក ពួកគេត្រូវគេបន្ទាបបន្ថោក ដូចដែលពួកកាលពីមុនពួកគេ ត្រូវបានគេបន្ទាបបន្ថោកដែរ។ ជាការពិតណាស់ យើងបានដាក់ចុះអាយ៉ាត់ៗដ៏ ច្បាស់ក្រឡែត។ ហើយសំរាប់ពួកអជំនឿ គឺទណ្ឌកម្មមួយដ៏ថោកទាបបំផុតុ
នាថ្ងៃ ដែលអល់ឡោះនឹងប្រោសពួកគេឡើងវិញទាំងអស់គ្នា រួចមក លោកនឹងជូនដំណឹង ទៅពួកគេ នូវអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត អល់ឡោះបានរ៉ាយរ៉ាប់រឿងនោះ ហើយ ពួកគេបានភ្លេចភ្លាំងពីរឿងនោះ ហើយអល់ឡោះជាសាក្សីនៅលើវត្ថុនីមួយៗ
តើអ្នកមិនទាន់ឃើញទេឬ ការពិត អល់ឡោះដឹងនូវអ្វីដែលមាននៅឯមេឃទាំងឡាយ និងអ្វីដែលមាន នៅឯភពផែននដី?។ ពុំមានការខ្សឹបខ្សៀវណាមួយតែបីនាក់ទេ មានតែលោកជាអ្នកទីបួននៃពួកគេ ហើយក៏មិនមែនតែប្រាំនាក់ដែរ មានតែលោកជាអ្នកទីប្រាំមួយនៃពួកគេ។ ហើយក៏មិនមែនតិចជាង នោះ ហើយក៏មិនមែនច្រើនជាងនោះ មានតែលោករួមជាមួយពួកគេ (ដឹង) នៅទីណាដែលពួកគេ មាននៅ។ ក្រោយមក លោកនឹងជំរាបជូនទៅពួកគេនាថ្ងៃរស់ឡើងវិញ តាមតែអ្វីដែលពួកគេបាន ប្រព្រឹត្ត។ ការពិត អល់ឡោះជាអ្នកដឹងបំផុតនូវវត្ថុនីមួយៗ
តើអ្នកមិនទាន់ឃើញទេឬ ចំពោះពួក ដែលគេបានហាមឃាត់ពួកគេ ពីការខ្សឹបខ្សៀវ ក្រោយមក ពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់អ្វីដែលគេបាន ហាមឃាត់ពួកគេនោះ ហើយពួកគេខ្សឹបខ្សៀវគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបាបកម្ម និងធ្វើសត្រូវ និងការ ល្មើសបំពានឱវាទរ៉សូល ហើយកាលណាពួកគេបានមកដល់អ្នក ពួកគេស្វាគមន៍ទៅចំពោះអ្នកដោយ ប្រការណាមួយ ដែលអល់ឡោះមិនបានអនុញ្ញាតចំពោះអ្នកដោយប្រការនោះទេ ហើយពួកគេនិយាយ ទៅកាន់ពួកគេផ្ទាល់ថា ចុះហេតុដូចម្តេចអល់ឡោះនឹងមិនធ្វើទណ្ឌកម្មយើង ដោយអ្វីដែលយើងបាន និយាយនោះ។ សមណាស់សំរាប់ពួកគេ គឺនរកឆាបឆេះ ពួកគេនឹងចូលទៅកាន់នរកនោះ ជាទីវិល ត្រឡប់មួយដ៏អាក្រក់បំផុត
ឱបណ្តាពួកដែលបានជឿ! កាលណាពួកអ្នកបានខ្សឹបខ្សៀវគ្នា ចូរពួកអ្នក កុំខ្សឹបខ្សៀវគ្នាដោយបាបកម្ម និងធ្វើសត្រូវ និងការល្មើសបំពានឱវាទរ៉សូលឱ្យសោះ ហើយចូរពួក អ្នកខ្សឹបខ្សៀវគ្នាដោយកុសល និងការគោរពកោតខ្លាច ហើយចូរពួកអ្នកគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះ ដែលពួកអ្នកនឹងត្រូវគេកេណ្ឌទៅកាន់លោក
ការពិត ការខ្សឹបខ្សៀវ គឺសុទ្ធតែមកពីស្ហៃតន ដើម្បីបង្កការបារម្ភចំពោះអ្នកដែលជឿ ក្នុងករណីដែលពុំមែនជាអ្នកផ្តល់ឧបសគ្គដល់ពួកគេបន្តិចឡើយ ក្រៅពីដោយការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះ។ ហើយទៅលើអល់ឡោះ ចូរពួកអ្នកដែលជំនឿ ផ្ញើក្តីទុកចិត្ត
Load More