Surah Al-Sharh Translate in Khmer

តើយើងមិនទាន់បើកចំហឱ្យអ្នក នូវទ្រូងរបស់អ្នកទេឬ?
ហើយយើងបានដាក់ចុះពីអ្នក នូវបន្ទុកធ្ងន់របស់អ្នក
ដែលបានសង្កត់ខ្នងរបស់អ្នក
ហើយយើងបានលើកតំកើងឱ្យ អ្នក នូវវិស្សុតនាមពួកអ្នក
ដូចនេះ ការពិតទន្ទឹមនឹងការលំបាកនោះ គឺជាការងាយ ស្រួល
ការពិត ទន្ទឹមនឹងការលំបាកនោះ គឺជាការងាយស្រួល
ដូចនេះ កាលណា អ្នកបានរួចរាល់ ចូរអ្នកហត់នឿយចុះ
ហើយឆ្ពោះទៅម្ចាស់របស់អ្នក ចូរអ្នកប្រាថ្នា