Surah Al-Mutaffifin Translate in Tatar

Киметеп үлчәүчеләргә үкенеч каты ґәзабдыр.
Алар башка кешеләрдән берәр нәрсә үлчәп алсалар үлчәүне тутырып мул үлчәп алалар.
Әгәр башка кешеләргә савыт яки бизмән белән үлчәп биргәндә киметеп үлчиләр.
Әйә ул кешеләр терелеп кубарылачакларын уйламыйлармы.
Олугъ кыямәт көнендә.
Ул көндә кешеләр барча галәмне тәрбия итүче Аллаһ хозурында хисаб өчен басып торырлар.
Юк, үлчәүдә хыянәт итмәгез, тәхкыйк хыянәтче гасыйларның гамәл дәфтәрләре сиҗҗиндәдер.
Нәрсә белдерде сиңа ул сиҗҗиннең хакыйкатен?
Аллаһуга итагать итмичә гөнаһка чумган кешеләрнең гамәле генә язылган китаптыр.
Хыянәтче ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә каты ґәзабдыр.
Load More