Surah Al-Qiyama Translate in Tatar

Әлбәттә, кыямәт көне белән ант итәмен.
Һәм үкенеп үзен шелтә кылучы кеше белән ант итәмен. (Кыямәттә һәр кеше үзен шелтә кылыр: яхшы булса яхшылыкны ник күбрәк кылмадым дип, Яман булса яманлыкны ник кылдым, дияр).
Әйә Адәм баласы уйлыймы – үлгәч аның черегән сөякләрен Без җыя алмабыз дип? (Күп кеше: Сөяге череп беткән адәм ничек терелсен, – диләр).
Әйә көче җитүчеләрдәнбез кешенең черегән кечкенә бармак сөякләрен бер-берсенә кушарга.
Бәлки адәм баласы Аллаһ йөкләгәнне куеп киләчәк гомереңдә нәфесе теләгән бозык эшләрне кылып йөрергә телидер
Ул кеше: кыямәт кайчан була әле, дип сорыйдыр
Һәркайчан кыямәтнең куркынычыннан күзләр тонып караңгыланса.
Ай тотылса.
Һәм кояш илә ай бергә кушылсалар, кыямәт булыр.
Ул көндә кеше әйтер: Бу куркынычтан кайда качарга?
Load More