Surah An-Naziat Translate in Tatar

Кәферләрнең җаннарын катылык илә суырып алучы фәрештәләр илә
дәхи мөэминнәрнең җаннарын җиңеллек белән суырып алучы фәрештәләр илә ант итәмен.
Дәхи җир белән кук арасында тизлек белән йөрүче фәрештәләр илә
кәферләрнең җаннарын җәһәннәмгә вә мөэминнәрнең җаннарын җәннәткә алып узышучы фәрештәләр илә
Эшләрне тәдбир кылып йөрүче фәрештәләр илә ант итәмен.
Беренче сурда җир каты хәрәкәтләнер дә, җир өстендә тереклек бетәр.
Вә беренче сурга ияртелеп икенче сур булыр да, кешеләр кабердән терелеп чыгарлар.
Ул көндә куркудан күңелләр урыннарыннан купкан булырлар.
Ул күңелләрнең, күзләре түбән төшкән булыр.
Дөньяда Коръәнгә ышанмаучылар әйтәләр: Әйә без үлгәннән соң, терелеп яңадан әүвәлге хәлебезгә кайтабызмы?
Load More