Surah Ar-Rahman Translate in Tatar

Рәхимле Аллаһ.
Расүле Мухәммәд г-мгә Коръәнне өйрәтте.
Кешене халык кылды.
Ул кешегә сөйләүне вә уку, язуны һәм аңлау-аңлатуны өйрәтте.
Кояш вә ай үзләренең юлларында бер билгеле үлчәү белән йөрүчеләрдер.
Үләннәр һәм агачлар Аллаһуга сәҗдә кылалар.
Аллаһ күкне күтәрде һәм һәрнәрсәгә гаделлек белән үлчәү куйды.
Үлчәүдә гаделлектән дөрес үлчәүдән читкә чыкмавыгыз өчен.
Үлчәүләрне гаделлек белән торгызыгыз һәм үлчәүне киметмәгез, ягъни кешегә үлчәп биргәндә киметеп үлчәмәгез һәм үзегезгә алганда арттырып үлчәмәгез!
Җирне халыклар өчен төзеп куйды.
Load More