Surah At-Takwir Translate in Tatar

Кайчан кояшның нуры китәрелсә, чорналса (караңгылык белән).
Вә йолдызлар җиргә коелсалар (метеоритлар).
Вә таулар урыннарыннан кузгалсалар.
Вә ун айлык буаз дөяләр игътибарсыз калдырылсалар.
Вә кыр хайваннары бер урынга җыелсалар.
Вә дәрьяләр бер урынга түгелсәләр.
Вә яхшы кешеләр яхшыларга һәм яман кешеләр яманнарга кушылсалар.
Вә тере хәлдә күмелгән кыз балалар соралсалар. (Җаһилият вакытында ґәрәбләр кыз балаларын тәрбияләргә авырсынып яки аларны ят кешегә кияүгә биреп җибәрү хурлык дип, тере хәлдә күмәләр иде.)
Ни сәбәпле үтерелдең дип, нинди гөнаһы бар иде, нигә үтердегез дип.
Вә гамәл дәфтәрен хисаб өчен таратылса.
Load More