Surah Ad-Dhuha Translate in Turkish

Yemin olsun kuşluk vaktine
Gelip oturduğu vakit geceye ki
Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
O halde, yetimi örseleme!
Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
Load More