Surah Al-Ala Translate in Turkish

Rabbinin o Al'a,o yüce adını tespih et!
O ki yarattı, düzene koydu
O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
O ki otlağı çıkardı
Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.
Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.
Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.
Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.
Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver!
İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.
Load More