Surah Al-Burooj Translate in Turkish

Yemin olsun o burçlarla dolu göğe
O vaat olunan güne
Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene
Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler
O tutuşturulan ateşin adamları
Onlar onun başında oturmuşlardı.
Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı.
O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.
Load More