Surah Al-Insan Translate in Turkish

İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?
Doğrusu, biz insanı karışım olan bir spermden yarattık. Halden hale geçiririz onu. Sonunda onu işitici, görücü yaptık.
Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.
Biz, nankörler için zincirler, bukağılar ve kızgın bir ateş hazırladık.
İyilere gelince, onlar, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler.
Bir kaynak ki, Allah'ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar.
Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar.
Yoksula, yetime ve esire, yemeği severek yedirirler.
Biz size yalnız ve yalnız Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür de istemiyoruz;
Çünkü biz, asık suratlı, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız. derler.
Load More