Surah Al-Maarij Translate in Turkish

Soran birisi, geleceği kuşkusuz azabı sordu.
Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.
Yükselme boyutlarının/derecelerinin sahibi Allah'tandır o.
Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler O'na.
Artık güzel bir sabırla sabret!
Onlar onu çok uzak görüyorlar.
Biz ise onu çok yakın görüyoruz.
O gün gök, erimiş bir maden gibi olur.
Dağlar, atılmış, renkli yün gibi olur.
En yakın dostlar birbirlerinin halini sormaz/bir dost bir dostundan bir şey isteyemez.
Load More