Surah Al-Muddaththir Translate in Turkish

Ey giysisine bürünüp kenara çekilen!
Kalk da uyar!
Rabbinin yüceliğini duyur!
Temizle giysilerini!
Uzaklaştır kendinden pisliği!
Çok bularak başa kakma yaptığın iyiliği!
Ve yalnız Rabbin için dayanıklı kıl benliği!
O boruya üfürüldüğünde
İşte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür.
Küfre batmışlar için hiç de kolay değildir.
Load More