Surah Al-Muzzammil Translate in Turkish

Ey giysisine bürünüp yatan!
Geceleyin kalk! Kısa bir süre hariç
Gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt!
Yahut buna biraz ekle! Ve Kur'an'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku!
Doğrusu, biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.
Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.
Kuşkusuz, gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma/yoğun bir uğraş vardır.
Rabbinin adını an ve tüm benliğinle O'na yönel!
Doğunun ve batının Rabbidir O. Tanrı yoktur O'ndan başka. O'nu vekil et!
Onların söylediklerine sabret! Ve güzelce ayrıl onlardan.
Load More