Surah Az-Zalzala Translate in Turkish

Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman
Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman
Ve insan: Ne oluyor buna? dediği zaman
İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.
Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.