Surah Maryam Translate in Turkish

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.
Rabbinin rahmetinin, Zekeriyya kuluna anılışıdır bu...
Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de
Şöyle demişti: Rabbim, işte karşındayım. Kemik gevşedi bende. İhtiyarlıktan başım beyaz alevle tutuştu. Sana yakarma/senin için çağrı yapma konusunda ise Rabbim, hiç bedbaht/zorluk ve şiddet yanlısı olmadım.
Ben, arkamdan gelecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Karımsa kısır. O halde, katından bana bir dost bağışla;
Ki hem bana mirasçı olsun hem de Yakub hanedanına mirasçı olsun. Ve onu hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle, Rabbim.
Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz; adı Yahya, daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık.
Dedi: Rabbim, benim için oğul nasıl söz konusu olur? Karım, doğurganlığını yitirmiştir, bense yaşlılığın gerçekten en ileri basamağına ulaştım.
Bu budur. dedi. Rabbin şöyle buyurdu: Onu yapmak benim için çok kolaydır. Nitekim daha önce de sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım.
Dedi: Rabbim, bana bir işaret ver. Cevap verdi: İşaretin, sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşmamandır.
Load More