Surah Aal-E-Imran Ayah #107 Translated in Azerbaijani

Üzü ağ olanlar isə Allahın mərhəməti içərisində olub orada (Cənnətdə) həmişəlik qalacaqlar!