Surah Aal-E-Imran Ayah #132 Translated in Azerbaijani

Allaha və peyğəmbərə itaət edin ki, bəlkə, bağışlanmış olasınız!