Surah Aal-E-Imran Ayah #192 Translated in Azerbaijani

Ey Rəbbimiz! Sən cəhənnəm oduna atdığın şəxsi, əlbəttə, rüsvay edərsən və zalımlara kömək edən olmaz!