Surah Aal-E-Imran Ayah #22 Translated in Azerbaijani

O şəxslərin əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxacaq və köməkçiləri də olmayacaqdır.