Surah Aal-E-Imran Ayah #56 Translated in Azerbaijani

Kafirlərə gəldikdə, onlara dünyada və axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların heç bir köməkçisi olmayacaqdır!”