Surah Aal-E-Imran Ayah #82 Translated in Azerbaijani

Bundan (bu təsdiqdən) sonra üz döndərən kəslər fasiqlərdir (böyük günah sahibləridir).