Surah Aal-E-Imran Ayah #87 Translated in Azerbaijani

Onların cəzası, həqiqətən, Allahın, mələklərin və bütün insanların lə’nətinə düçar olmaqdır!