Surah Aal-E-Imran Ayah #98 Translated in Azerbaijani

De: “Ey kitab əhli! Allah sizin əməllərinizin şahidi olduğu halda, nə üçün Allahın ayələrini (dəlillərini) inkar edirsiniz?”