Surah Al-Anaam Ayah #15 Translated in Azerbaijani

De: “Əgər mən Rəbbimə asi olsam, böyük günün (qiyamət gününün) əzabından qorxaram”.