Surah Al-Anaam Ayah #45 Translated in Azerbaijani

Artıq o zalım tayfanın kökü kəsildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!