Surah Al-Baqara Ayah #147 Translated in Azerbaijani

(Ya Rəsulum!) Haqq sənin Rəbbindədir, buna heç vaxt şübhə edənlərdən olma!