Surah Al-Baqara Ayah #152 Translated in Azerbaijani

Belə olduqda siz (itaətlə) Məni xatırlayın ki, Mən də sizi yada salım! Mənə şükür edin, Məni danmayın!