Surah Al-Baqara Ayah #169 Translated in Azerbaijani

O sizə ancaq pis və murdar (həyasız) işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiklərinizi deməyi əmr edər.