Surah Al-Baqara Ayah #242 Translated in Azerbaijani

Allah sizə Öz ayələrini, (hökmlərini) bu qaydada aydınlaşdırır ki, düşünüb anlayasınız (əqlinizə batsın).