Surah Al-Baqara Ayah #56 Translated in Azerbaijani

Bəlkə, şükür edəsiniz deyə, biz sizi ölümünüzdən sonra yenidən diriltdik.