Surah Al-Fatiha Ayah #1 Translated in Azerbaijani

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!