Surah Al-Lail Translate in Azerbaijani

And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə;
And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə;
And olsun kişini və qadını (erkəyi və dişini) yaradana ki
Sizin zəhmətiniz (ey insanlar!) cürbəcürdür! (Bə’ziniz Cənnət üçün, bə’ziniz isə Cəhənnəm üçün çalışırsınız).
Kim (malını Allah yolunda) versə, (Allahdan) qorxsa
Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) təsdiq etsə
Biz ona ən asan olanı (Cənnəti) müyəssər edəcəyik!
Amma kim (malını Allah yolunda xərcləməyə) xəsislik etsə, (mal-dövlətinə güvənib Allaha) möhtac olmadığını sansa
Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) yalan saysa
Biz ona ən çətin olanı (Cəhənnəmi) müyəssər edəcəyik (onu Cəhənnəm üçün hazırlayacağıq!)
Load More