Surah An-Nisa Ayah #120 Translated in Azerbaijani

(Şeytan) onlara (müşriklərə) və’dlər verir, ürəklərində arzular oyadır. Lakin Şeytan onlara yalnız yalan və’dlər verir.