Surah An-Nisa Ayah #70 Translated in Azerbaijani

Bu mükafat Allah tərəfindəndir. (Hər şeyi) bilən Allah (sizə) kifayət edər!