Surah At-Tin Translate in Azerbaijani

And olsun əncirə və zeytuna;
And olsun (Allah-təalanın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;
And olsun bu təhlükəsiz (qorxusuz-xətərsiz) şəhərə (Məkkəyə) ki
Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!
Sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik!
Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa! Onları münnətsiz (saysız-hesabsız) mükafat gözləyir.
(Ey kafir insan! Bu qədər öyüd-nəsihətdən) sonra səni dini (haqq-hesab gününü) yalan saymağa vadar edən nədir?!
Məgər Allah hakimlərin hakimi (ən ədalətli, ən üstün hakim) deyilmi?!