Surah Al-Hadid Translate in Bosnian

Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri.
Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; On život i smrt daje, i On sve može.
On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!
U šest vremenskih razdoblja On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda svemirom zavladao; On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.
Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu će se sve vratiti!
On uvodi noć u dan i dan u noć, i On zna svačije misli.
Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga što vam On stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika.
Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u Gospodara svoga – a On je od vas već zavjet uzeo – ako želite biti vjernici.
On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.
I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i Zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama oni koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili – oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu; – Allah dobro zna ono što radite.
Load More