Surah Al-Humaza Translate in Bosnian

Teško svakom klevetniku-podrugljivcu
koji blago gomila i prebrojava ga
i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!
A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!
A znaš li ti šta je Džehennem?
Vatra Allahova razbuktana
koja će do srcā dopirati.
Ona će iznad njih biti zatvorena
plamenim stupovima zasvođena.