Surah Al-Ikhlas Translate in Bosnian

Reci: On je Allah – Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije
i niko Mu ravan nije!