Surah Al-Jinn Translate in Bosnian

Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali
koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati
a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta;
jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio
a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;
i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;
i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;
i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;
i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;
i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;
Load More