Surah Al-Kahf Translate in Bosnian

Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego
ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje
u kojoj će vječno boraviti
i da opomene one koji govore: Allah je Sebi uzeo sina.
O tome oni ništa ne znaju, a ni preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih! Oni ne govore drugo do neistinu!
Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju?
Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati
a Mi ćemo nju i golom ledinom učiniti.
Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudo među čudima Našim?
Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost
Load More