Surah Al-Mursalat Translate in Bosnian

Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju
pa kao vihor hite
i onih koji objavljuju
pa razdvajaju
i Objavu dostavljaju
opravdanje ili opomenu –
sigurno će biti ono čime vam se prijeti!
Kada zvijezde sjaj izgube
i kada se nebo otvori
i kada se planine u prah zdrobe
Load More