Surah Al-Mutaffifin Translate in Bosnian

Teško onima koji pri mjerenju zakidaju
koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju
a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
Kako ne pomisle da će oživljeni biti
na Dan veliki
na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu
a znaš li ti šta je Sidždžin?
Knjiga ispisana!
Teško toga dana onima koji su poricali –
Load More