Surah Al-Qadr Translate in Bosnian

Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –
a šta ti misliš šta je Noć Kadr?
Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci –
meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake
sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.