Surah Al-Waqia Translate in Bosnian

Kada se Događaj dogodi –
događanje njegovo niko neće poricati –
neke će poniziti, a neke uzvisiti;
kad se Zemlja jako potrese
i brda se u komadiće zdrobe
i postanu prašina razasuta
vas će tri vrste biti:
oni sretni – ko su sretni?!
i oni nesretni – ko su nesretni?!
i oni prvi – uvijek prvi!
Load More