Surah Ash-Shams Translate in Bosnian

Tako Mi Sunca i svjetla njegova
i Mjeseca kada ga prati
i dana kada ga vidljivim učini
i noći kada ga zakloni
i neba i Onoga koji ga sazda
i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini
i duše i Onoga koji je stvori
pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini
uspjeće samo onaj ko je očisti
a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!
Load More