Surah Az-Zalzala Translate in Bosnian

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
i kada Zemlja izbaci terete svoje
i čovjek uzvikne: Šta joj je?! –
toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
jer će joj Gospodar tvoj narediti.
Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga
a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.